SELEZIONE MOBILITA' ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. D - MAX D4- AREA TECNICA

  determina_n._173.pdf1.4 M
  determina_n._173_Allegato_1_AVVISO.pdf1.4 M
  determina_n._173_Allegato_2_DOMANDA.doc42 K
  determina_n._173_Allegato_3_CURRICULUM.doc51 K

  SELEZIONE MOBILITA' N. 2 OPERAI SPECIALIZZATI - CAT. B - MAX B2 - AREA TECNICA/MANUTENTIVA

   determina_n._187.pdf1.5 M
   determina_n._187_Allegato_1_AVVISO.pdf1.8 M
   determina_n._187_Allegato_2_DOMANDA.doc40 K
   determina_n._187_Allegato_3_CURRICULUM.doc51 K